Atlassian si zakládá na rozličnosti možností nasazení aplikací, které poskytuje. Zákazníci si mohou zvolit Cloud, Server nebo Data Center na základě toho, co jim nejvíce vyhovuje a nejlépe splňuje jejich potřeby. Mohou tak využít výhody Atlassian nástrojů nehledě na infrastrukturní požadavky nebo jiné preference společnosti.

V minulosti se Atlassian snažil udržet pro všechny tři možnosti nasazení totožné vlastnosti, ale nyní přizpůsobuje všechny edice na základě evoluce každé z nich pro splnění potřeb každé skupiny zákazníků.

Různé edice (možnosti nasazení) pro rozdílné potřeby

Nejprve si ukážeme přehled o každé edici a kdo je jejím zákazníkem.

Server

První edice z Atlassian dílny, která pro mnohé z nás znamená seznámení se s Atlassian produkty. Stáhli jsme si jejich software a nainstalovali na jeden server, který jsme měli pod vlastní správou. Toto řešení je skvělé pro týmy prakticky všech velikostí – tedy hlavně tedy pro ty se speciálními potřebami vůči nejširší nabídce dostupných addonů pro pomoc s konfigurací nebo přizpůsobení.

Data Center

Aby Atlassian předešel nefunkčnosti svých nástrojů během odstávek serveru, představil produktovou linii Data Center. Tato edice běží v zákazníkově serverovně nebo u IaaS providera jako je například Amazon Web Services (AWS) a zaměřuje se na vysokou dostupnost (HA), škálovatelnost, výkon a kontrolu vlastní infrastruktury. Zákazníky těchto produktů jsou typicky větší společnosti, často distribuované napříč světem, pro které je spolehlivost, stabilita a výkon dle potřeby kritický.

Cloud

Stále více zákazníků preferuje řešení, o které se nemusejí prakticky starat – ať už jde o infrastrukturu nebo samotné Atlassian aplikace a péči o ně. Zákazníci využívající Cloud edici preferují SaaS model (software jako službu) a tím pádem mají vždy poslední a nejlepší verze nástrojů.

Každá z edic má své portflio zákazníků se specifickými potřebami a požadavky. Atlassian se tedy rozhodl, že již nadále nebude udržovat totožné vlastnosti napříč edicemi, ale namísto toho bude upřednostňovat vylepšení jednotlivých edic podle konkrétních potřeb svých zákazníků.

 

Jak prioritizuje Atlassian aktualizace pro každou edici

Koncoví zákazníci milují přesvědčivé funkce jako real-time společné editování v Confluence nebo vylepšené (code-aware) vyhledávání v Bitbucketu, kde je ve výsledcích výše definice hledané metody než její využití. Některé skupiny zákazníků však mají specifické předpisy o ochraně osobních údajů, které je třeba dodržovat, zatímco například uživatelé Data Center kladou vyšší prioritu na škálovatelnost a kontrolu nad svou infrastrukturou.

Atlassian připravil a dodal aktualizace a nové vlastnosti pro uživatele Cloudu a zároveň tím usnadnil upgrade Server adminům (kterým aktualizace dorazí později). Jako příklad můžeme uvést Backlog pro Kanban boardy v Jira Software, který byl nejdříve nasazen právě do Cloudu a poté ho získali i serveroví zákazníci v Jira Software 7.4.

Nové funkce se k jednotlivým skupinám zákazníků mohou dostat i opačným směrem. Příkladem je podpora pro program management v Portfolio for Jira pluginu. Program management byl tedy nejdříve nasazen pro Server a Data Center zákazníky a později pro ty cloudové.

Vlastnosti postavené pouze na cloud-only službách a technologiích nebudou přidány do serverové roadmapy a vlastnosti, které jsou relevantní pro Server a Data Center (například vylepšené instalátory) naopak nebudou zahrnuty do Cloudu.

Vaše preference, Vaše priority

Aktualizace pro Cloud, Server a Data Center už tedy nebudou vycházet jednotně a Atlassian tak může každou z uvedených edic přizpůsobit potřebám svých zákazníků. Při sestavování plánů pro jednotlivé edice se Atlassian řídí dvěma konkrétními hodnotami: „Dvakrát měř, jednou řež“ a „Ne*** zákazníka“. Na vylepšování všech tří typů edic se pracuje každý den, přičemž nejdůležitějším kritériem je zákazníkova spokojenost. Atlassian také neustále zdokonaluje možnosti migrace mezi jednotlivými edicemi.

Zpětná vazba je pro Atlassian důležitá! Své názory můžete vyjádřit přes Atlassian Komunitu nebo přes veřejnou instanci JIRA a pomoci tak zlepšovat Atlassian produkty.

Pokud se o plánech k jednotlivým edicím chcete dozvědět ještě více, podívejte se na keynote květnového evropského Atlassian Summitu.

 

Za Atlassian team,

Petr Vaníček | Atlassian Certified Professional

 

Zdroj: Atlassian Blog