Na první pohled vypadají Jira a Confluence úplně odlišně. Na jedné straně je silná aplikace pro vedení projektů a na druhé software pro přehlednou dokumentaci. Řada firem bez takových nástrojů neumí fungovat. Víte ale, že se mohou navzájem propojit, což přinese další výhody?

Tento návod vysvětlí, jak toho dosáhnete a v čem integrace pomůže.

Obsah:

Část 1:

Část 2:

 • Jak v Confluence zobrazit reporty dění v Jira
 • Jak do Confluence vložit Jira nástěnky
 • Jak zobrazit dokumenty na Jira dashboardu
 • Jak rychle přepínat mezi aplikacemi
 • Appky podporující integraci

K čemu je takové propojení?

Nejprve pár statistik:

To hlavní ale bylo, že firmy sjednotily veškerou dokumentaci na jednom místě.

Jira je mocná aplikace pro sledování úloh a dá se snadno přizpůsobit – třeba nastavit její workflows na míru vašemu týmu.

A v Confluence zatím tyto stejné týmy tvoří zápisy, plány a reporty. Aplikace se uplatní jako zdroj dokumentace, znalostní báze nebo intranet.

Jejich společná integrace se zvlášť hodí tam, kde spolu souvisí práce techniků pracujících s Jira a business částí firmy v Confluence. Nápady a plány v Confluence se propojí s úkoly a workflows v Jira, což ušetří čas a zlepší každodenní fungování.

Tvorba úloh z Confluence a reporty nad nimi zpřehlední odbavování projektů – a to je jen první věc, se kterou pomohou. V tomto a v příštím článku najdete řadu tipů dalších.

Jak integrovat tyto dva nástroje?

Nejprve odděleně nainstalujete Jiru a Confluence a mezi nimi vytvoříte aplikační link.

Pozn.: Ke vzájemnému propojení potřebujete administrátorská práva v obou programech.

Nastavení v „Application links“:

 • Připojte se na Confluence.
 • Vyberte ikonu nastavení (ozubené kolečko).
 • Klikněte na „General Configuration“.

 • Zadejte URL aplikace, kterou chcete s Confluence propojit (např. vaši Jiru).
 • Vyberte „Create new link”.

 • Zaškrtněte „The servers have the same set of users…” a „I am an administrator on both instances”
 • Zbytkem nastavení Vás provede wizard. O něm najdete více zde.

A hned poté je vaše Jira-Confluence integrace připravena.

Propojení Confluence s uživateli v Jira

Víte, že můžete spravovat účty Confluence v Jiře? Tak ušetříte čas a logistický bolehlav, protože nebudete muset hlídat přístupy na dvou místech.

Toto se také nastavuje ve wizardu – detail níže. Zde zadáte do „User Groups“ ty skupiny, které chcete pustit do Confluence.

Omezení po skupinách zajistí lepší zabezpečení, nebo když Confluence využije jen někdo.

Jak zobrazit Jira úlohy v dokumentu

Chcete sledovat některé úkoly v Confluence? K tomu slouží makro „Jira issue“.

Tato funkce Vám umožní vidět:

 1. jednu úlohu,
 2. seznam úkolů,
 3. nebo jejich počet.

Stačí vložit URL úlohy na stránku, např.:

 • <vašejira.com>/browse/CONF-1234 – ukáže jednu issue
 • <vašejira.com>/issues/?filter=56789 – zobrazí seznam úkolů v určitém filtru
 • <vašejira.com>/issues/?jql=project%20%3D%20CONF – vidíte výsledek vyhledávání

Toto také můžete zadat v makru „Jira issues“. K němu se dostanete skrz „Insert more content” (nebo „+”) v editoru a poté „Jira Issue/Filter”.

V makru si můžete zvolit, které úlohy uvidíte a jak a co se o nich zobrazí.

V Jira se pak objeví i údaj o Confluence stránce, kam jste úkoly vložili.

Dokumenty najdete na Jira Dashboardu za pomoci gadgetu „Confluence Page“.

Jak v Confluence vytvořit Jira úlohy

 1. Označte na stránce text a vyberte ikonu „Create Jira issue”.
 2. Určete projekt, typ úkolu, její obsah a klikněte na „Create”.

Když v Confluence vyberete celou tabulku textu, můžete založit několik úloh najednou.

Jak vytvořit Jira úkol z editoru:

 1. Vyberte „Insert” (nebo „+”), „Jira Issue” a „Create new issue”.
 2. Zadejte projekt, typ, popis… a klikněte na „Create“.
 3. Toto dokončete skrz „Insert”.

Ve vyhledávání v Jira Issues menu se objeví seznam úloh. To Vám umožní zkontrolovat jejich stav přímo z Confluence.

 


Více ve druhé části článku, která vyjde 2. října.

Pokud máte jakékoliv otázky týkající se Atlassian produktů, neváhejte se na nás obrátit.

 

Zdroj: ANON., 2018. Jira Confluence Integration [The complete 2018 guide]. iDalko [online]. [vid. 2018-09-17]. Dostupné z: https://www.idalko.com/jira-confluence-integration/