Poptejte nás

Naše unikátní portfolio

Business řešení, kompetencí, produktů a služeb
Project & IT Management

Business řešení pro týmovou spolupráci, řízení projektů a poskytování servisních služeb.

Business Process Management

Business řešení pro efektivní a transparentní řízení interních procesů a agend. Patří sem: digitalizace, mobilita, sdílení a řízení dokumentů, ale také e-learningové moduly nebo software pro řízení kvality.

Customer Care

Business řešení, která zpracovávají údaje o zákazníkovi (kontakty, chování, aktivity, potřeby) a pomáhají s nimi efektivněji pracovat. Patří sem: CRM, ale také různá řešení pro řízení a podporu obchodních kanálů.

You

Každé námi navrhované řešení vychází z konkrétních požadavků a potřeb klienta. Zároveň se vždy snažíme o maximální využití našich zkušeností a ověřených moderních technologií. My pomáháme našim klientům a naši klienti pomáhají nám!

Business Intelligence

Business řešení, která konsolidují veškerá firemní data a vyhodnocují je jasným a srozumitelným způsobem tak, aby vedoucí pracovníci mohli snadno a rychle udělat strategická rozhodnutí.

Business Portals

Business řešení, která zefektivňují prodej zboží či služeb v oblasti B2B či B2C. Patří sem: portály, e-shopy, e-commerce, mobilní a self-care řešení.

Consulting & Architecture

Poskytujeme komplexní revizi stávajícího IT uspořádání společnosti na straně klienta a detailní konzultace a návrhy zlepšení.

Custom Development

Máme vlastní agilní a DevOps metodiku vývoje a nástroje, díky nimž dokážeme rychle a efektivně vytvářet náročné řešení dle specifických přání klientů od analýzy, designu, vývoje, implementace, testování až po školení.

System Integration

Troufáme si říci, že umíme prointegrerovat jakýkoli systém na jakékoli technologii. Využíváme moderní ESB a BPM nástroje a SOA.

Operation

Šetříme čas Vašich odborníků a investice do vlastní infrastruktury. Pro provoz Vašich aplikací nalezneme vždy bezpečné a optimální technologie a služby. Využíváme veřejné, privátní i naše cloudové prostředí, mj. Azure, Hetzner, Amazon, Google, OVH…

Project & Service Management

Vždy nám jde o spokojeného klienta a kvalitní dodávku. Milujeme agilní přístup, moderní nástroje a transparentnost. Proto pečlivě dbáme na to, aby naše projekty a služby řídili zkušení a certifikovaní projektoví a servisní manažeři (Prince2, SCRUM, Prince2Agile, ITIL).

 

Projects & Grants

Poskytujeme konzultace a realizaci projektů a grantů využívající finanční prostředky z EU a jiných fondů. Můžeme pomoci i Vám se získáním finančních prostředků z různých fondů.

Training

Díky naší sestrské společnosti DataScript jsme autorizovaným poskytovatelem IT kurzů. Školíme velkou řadu technologií a frameworků. Od konkurence se lišíme především nabídkou nových technologií (Docker 101, Docker Advanced, Kubernetes, ElasticSearch, OpenStack, Puppet, Foreman…) a stavbou on-demand kurzů napříč naším portfoliem.

Support

Poskytujeme end2end profesionální podporu komplexním řešením, nebo pouze aplikačním a infrastrukturním vrstvám. Provozujeme Service Desk 24×7, kde se můžete kdykoli obrátit na náš pohotovostní expertní tým, který je vždy připravený a ochotný Vám maximálně pomoci. Umíme čelit každému SLA.

Infrastructure

Poskytujeme návrh řešení, instalaci a support různého IT hardwaru (disková pole, úložiště, servery, síťové prvky) od různých výrobců (Dell EMC, HP, Microsoft).

Software

Na českém trhu patříme mezi špičky v poskytování licencí a subscripcí (Microsoft, Statistica, Atlassian, Red Hat, aj.).

Consulting & Architecture

We provide a comprehensive review of the existing IT structure of the company on the client side and detailed consultations and suggestions for improvement.

Training

We provide certified training for system administrators in software like Red Hat, Amazon Web Services, JBoss, Veritas, Symantec, Microsoft, as well as training of areas outside of software that focus on more general current topics.

Customer Care

Business IT solutions that collect data about the customer and assist in working with them effectively. These include: CRM, but also various solutions for the business network.

Business řešení

Našim zákazníkům navrhujeme, dodáváme a následně podporujeme či komplexně provozujeme business řešení s dlouhodobou přidanou hodnotou.

Customer Care

Business řešení, která evidují údaje o zákazníkovi a pomáhají řídit a analyzovat zákaznické chování, potřeby, komunikaci a efektivně vést obchodní a marketingové kampaně a produkty.

Nabízíme databázové technologie, které se zaměřují na efektivní a jednoduché shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy. Tyto technologie umožňují poznat, pochopit a předvídat business potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporují oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky.

Oblasti:

 • CRM
 • Řešení pro elektronické či biometrické kontrakty/objednávky
 • Znalostní a produktové knowledge base

Technologie:

 • SugarCRM
 • Mobilní aplikace
 • Microsoft CRM
 • Pipedrive

Reference: Bohemia Energy (ocenění IT projekt roku 2014), Globus

Business Process Management

Business řešení pro efektivní a transparentní řízení interních procesů a agend.

Zároveň pomáhají koordinaci a sdílení informací, dokumentů a dat včetně jejich zabezpečení s možností napojení na sociální sítě a integraci s dalšími systémy. Tato řešení jsou pro středně velké a velké firmy nezbytná. Mezi hlavní benefity patří zvýšení produktivity, jednotná a snadná komunikace mezi zaměstnanci, efektivní procesy, řízení znalostí a s tím spojená finanční úspora.

Oblasti:

 • DMS
 • Digitalizace
 • E-learning
 • Řízení kvality
 • Workflow
 • Mobilita

Technologie:

 • Liferay
 • SharePoint
 • Confluence
 • Alfresco

Reference: Kiekert, Laboratoře EUC, Modrá pyramida, Město Dobříš, CS Cargo, Bohemia Energy (IT projekt roku 2014)

 • Kiekert-logo
 • EUC-logo
 • mpss-ctverec
 • mesto-dobris-logo
 • cscargo-logo
 • bohemia_energy_logo_reference_servodata

Case study: Pilotní provoz e-learning pro Magistrát hl. města Praha

Chci si přečíst Case study

Business Portals

Business řešení, která zefektivňují on-line prodej zboží či služeb v oblasti B2B či B2C.

Specializujeme se především na takové portály, které integrují klíčová data, informace a workflow do jednoho celku. Při návrhu vždy vybíráme takové technologie, aby byl maximálně splněn primární účel, ale vždy dbáme na responsivní design, UX s možností integrace s jinými systémy a sociálními sítěmi, včetně možností reportů a jiných interaktivních a produktových nadstaveb, včetně mobilních zařízení.

Oblasti:

 • Portály
 • E-shopy
 • E-commerce (B2B, B2C, C2C)
 • Mobilní a self-care řešení

Technologie:

 • Magento
 • Liferay
 • Mobile Apps
 • SharePoint
 • PHP
 • J2EE

Reference: Bohemia Energy (ocenění IT projekt roku 2014), Modrá pyramida, Aukro, Globus, Datart

 • Bohemia-energy-logo
 • Logo Modrá pyramida
 • aukro-logo
 • globus_logo_reference_servodata
 • datart-logo

Case Study: Nový Intranet pro zaměstnance a finanční poradce Modré pyramidy

Chci si přečíst Case Study

 

Business Intelligence

Řešení, která integrují a extrahují data a informace z podnikových systémů a následně je usnadňují analyzovat a reprezentovat v podobě reportů, dashboardů apod. Díky tomu je management společnosti schopen strategicky či operativně rozhodovat na základě správných informací v souvislostech.

Jsme distribučním partnerem pokročilé BI analytické platformy Statistica. Naše řešení pomáhají v různých odvětvích businessu a v různých formách spolupráce, jako jsou výzkumné instituce, výrobní firmy a jiné. Pružný a dynamický reporting můžeme zajistit pomocí nástrojů, jako jsou GoodData, Keboola nebo špička v BI Tableau.

Naše BI platformy a zkušenosti vám pomohou v oblasti finančních analýz, nastartují efektivitu a kvalitu vaší výroby a díky segmentaci budete moci se svými zákazníky komunikovat individuálně a ve správný čas. Naše FINMANGO je nástroj pro zobrazení a vyhodnocení finančních a manažerských ukazatelů, který se přizpůsobí vašim specifickým požadavkům a výrazně ušetří váš čas. Jedinečné uživatelské rozhraní vám umožní vidět požadované reporty na pár kliknutí. Finmango vám dá k dispozici controllingové dashboardy, sledování ukazatelů a data pro finanční plánování rychle a jednoduše.

FinManGo_logo_F

Technologie:

 • QlikSense
 • GoodData
 • Keboola
 • Statistica
 • SSRS
 • Microsoft BI

Reference: Commerzbank, Modrá pyramida, Globus

 • commerzbank-logo
 • modra-pyramida-logo
 • globus_logo_reference_servodata

Project & IT Management

Business řešení pro týmovou spolupráci, řízení projektů a poskytování servisních služeb.

Tato řešení pomáhají plánovat, sledovat, agilně řídit a vyhodnocovat projekty. Součástí je i service desk a knowledge base. Řešení je vhodné pro středně velké a velké společnosti, které potřebují efektivně a jednoduše řídit své projekty, IT procesy a prostředí.

Oblasti:

 • Service Management
 • Change Management
 • ITIL
 • Project Management
 • Content Management

Technologie:

 • Jira Core, Jira Software, Jira Service Desk
 • Confluence
 • HipChat
 • BitBucket
 • SCCM
 • Microsoft Project

Reference: Globus, Státní fond životního prostředí, Bohemia Energy (IT projekt roku 2014), Kiekert, EUC, Modrá pyramida, Aimtec, Datapac

 •  Globus-logo
 •  statni-fond-zivotniho-prostredi-logo
 • bohemia_energy_logo_reference_servodata
 • Kiekert Logo
 • EUC-logo
 • modra-logo2015
 • aimtec-logo-2015
 • logo-datapac-1

Case study: Platforma Atlassian pro řízení projektů a týmovou spolupráci ve společnosti Globus

Chci si přečíst Case study

Case Study: Využití  kolaboračních nástrojů v rámci platformy Microsoft Office 365 a migrace stávajícího poštovního systému do Exchange Online pro společnost AIMTEC

Chci si přečíst Case Study

Case study: Implementace a konfigurace Jira Service Desk

Chci si přečíst Case Study

Více – tato oblast mě zajímá

You

Každé námi navrhované řešení vychází z konkrétních požadavků a potřeb klienta.

Naším cílem je vždy navázat s klientem úzkou spolupráci, která je základem pro správnou definici projektu. Dlouhodobá a rozvíjející se spolupráce je pro nás klíčová, neboť víme, že je přínosná pro obě strany.

Naše WIN-WIN klientská filosofie:

 • Klienta si maximálně vážíme. Není-li klienta, není progres. Klient je pro nás hnacím motorem být agilní a inovativní.
 • Klientovi dáváme prostor pro nápady. Ne všechny nápady lze realizovat, ale každý  nápad otevírá brány dalších možností spolupráce.
 • Klientovi jsme věrní a diskrétní. Je pro nás důležité, aby v nás klient měl důvěru a mohli jsme jeho tajné business  plány přetvářet díky IT v realitu.
 • Klientovi jsme kdykoliv k dispozici. Zajišťujeme support 24/7, protože víme, že nefunkční IT může způsobit velké problémy a finanční ztráty.
 • Ke klientovi jsme vždy upřímní. Klientovi řekneme vždy svůj názor, i když pro něj není příznivý. Stejně tak transparentně přiznáme naše pochybení, pokud o něm víme. Cílem totiž není udělat za každou cenu business, ale společně vytvořit přínosný a kvalitní projekt.
 • Klientovi chceme být nejlepším přítelem v nouzi. Možná neumíme klientovi dodat úplně vše, ale umíme poradit, nasměrovat, anebo případně doporučit jiného dodavatele.
 • Klienta máme rádi. Ne vždy jde projekt hladce, ale vždy se snažíme zachovat přátelskou atmosféru. Nechceme bojovat, ale společně tvořit.

 

Project & IT Management

Business solutions for team collaboration, project management and service provision.

These solutions help plan, monitor as well as manage and evaluate projects in an agile manner. They also include service desk and knowledge base. The solution is suitable for medium and large companies that need to effectively and simply manage their projects, IT processes and environments.

Areas:

 • Service Management
 • Change Management
 • ITIL
 • Project Management
 • Content Management

Technology:

 • Jira Core, Jira Software, Jira Service Desk
 • Confluence
 • HipChat
 • BitBucket
 • SCCM
 • Microsoft Project

References: Globus, Státní fond životního prostředí, Bohemia Energy (Award IT project of the Year 2014), Kiekert, EUC, Modrá pyramida, Aimtec

 • Globus-logo
 • statni-fond-zivotniho-prostredi-logo
 • bohemia_energy_logo_reference_servodata
 • Kiekert Logo. (PRNewsFoto/Kiekert)
 • EUC-logo
 • modra-logo2015
 • aimtec-logo-2015

Case study: Platform Atlassian for projects management and team cooperation in Globus

Case study: Office 365 implementation for Aimtec

More – this area interests me

Kompetence

Servodata Group mají vybudovanou unikátní sadu na sebe navazujících kompetencí, které jsou nezbytné pro kvalitní spolupráci a dodávku řešení a služeb.

Consulting & Architecture

Poskytujeme komplexní revizi stávajícího IT uspořádání společnosti na straně klienta a detailní konzultace pro možná zlepšení.

Výsledkem je:

 • IT strategie
 • Enterprise architektura
 • IT roadmapa
 • Aplikační a integrační architektura

Reference: ČSOB Leasing, Bohemia Energy, Globus, Centrální registr zbraní, E.ON, Modrá pyramida, ACO Industries

 • csob_logo_reference_servodata
 • Bohemia Energy logo
 • Globus Logo
 • centralni-registr-zbrani-logo
 • Logo EON
 • Logo Modrá pyramida
 • ACO

Case study: Návrh konceptu změny IT a centralizace partnerských dat pro ČSOB Leasing Slovensko

Chci si přečíst Case study

Case study: IT strategie na základě business cílů pro ACO Industries

Chci si přečíst Case study

Case study: Strategie výrobního systému MES pro rozvoj Industry 4.0 v rámci skupiny ACO

Chci si přečíst Case study

Custom Development

Máme vlastní agilní metodiku vývoje, díky níž dokážeme rychle a efektivně vytvářet náročná řešení dle specifických přání klientů od analýzy, vývoje, implementace, testování až po školení.

Využíváme moderní nástroje softwarového inženýrství DevOps a Continous Delivery, díky čemuž jsme schopní až na denní bázi vyvíjené řešení kompletně otestovat, zkompletovat a nainstalovat.

 • Kompletní návrh a vývoj systémů, registrů a portálů
 • Integrace na ostatní systémy a veřejné registry
 • Mobilní aplikace
 • Programování a integrace se speciálními zařízeními (bankomaty, měřicí zařízení, pokladní systémy, zdravotní zařízení)

Technologie:

 • Java
 • .Net
 • Android
 • IOS
 • Angular
 • PHP

Reference: Globus, Wincor Nixdorf, Škoda, a.s., QED

 • Globus Logo
 • wincor-nixdorf-logo
 • Logo Škoda
 • QED_group-logo

System Integration

Pro funkční obchodní procesy je nutné propojení dílčích IT systémů ve funkční celek (IT ekosystém). Systémová integrace je důležitá z hlediska bezpečnosti a stability systémů. Správná data na správném místě (SSOT).

Technologie:

 • Integrační platformy
 • ESB
 • EAI
 • BPM
 • MDM

Reference: Bohemia Energy (ocenění IT projekt roku 2014), Wincor Nixdorf, Datart, Česká pojišťovna

 • Bohemia Energy logo
 • wincor-nixdorf-logo
 • Logo Datart
 • Logo Česká pojišťovna

 

Case study: Webová a mobilní aplikace pro vyhodnocení stavu průmyslových odvodnění (Drainage System Assessment – DSA)

Chci si přečíst Case study

Operation

Provozujeme technologické infrastruktury a aplikace našich zákazníků. Poskytujeme end2end podporu s využitím našich supportních služeb. Navrhujeme, implementujeme a provozujeme komerční i open source platformy v hybridních řešeních s využitím Azure, Hetzner, Amazon, Google, OVH.

 • Poskytujeme provoz v režimu 365×24×7
 • Procesy provozu implementujeme v souladu se standardy ITILv3 a COBIT
 • Migrujeme či zprovozňujeme nová řešení v public či vlastním cloudu (Azure, Amazon atd.)
 • Spravujeme servisní katalogy, konfigurační databáze
 • Zajišťujeme komplexně bezpečnost provozu, penetrační a performance testy, backup, disaster recovery

Technologie:

 • Windows Server Family, HyperV, System Center Family, Exchange, Lync, SQL Server, Office 365
 • OpenStack, Red Hat Storage server (Gluster), Red Hat CloudForms, Red Hat OpenShift, Red Hat Network Satellite, Spacewalk, Foreman, Puppet, Docker
 • Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV), oVirt,  Red hat Enterprise Linux, CentOS, Debian
 • VMWare, Citrix, Veeam
 • PostgreSQL, MySQL, EnterpriseDB, MongoDB, Oracle, REDIS
 • Apache, JBoss, Tomcat, IIS, NGINX a další,
 • Liferay, Sharepoint a další portály a DMS,
 • HA Proxy, Varnish HTTP Cache
 • Zabbix, Nagios
 • Google Apps for Business

Reference: Vodafone, AVG, Kofola, Tipsport, Bohemia Energy (ocenění IT projekt roku 2014), Sazka

 • tipsport-1
 • avg-logo-rgb-for-print-2429x989
 • BEE-logo
 • Globus_(SB-Warenhaus)_logo
 • Modra
 • Sazka

 

Case study: Provozní monitoring IT systému pro společnost Sazka a.s.

Chci si přečíst Case study

Support

Poskytujeme end2end profesionální podporu komplexním řešením nebo pouze aplikačním a infrastrukturním vrstvám. Provozujeme  Service Desk 24×7, kde se můžete kdykoli obrátit na náš pohotovostní expertní tým, který je vždy připravený a ochotný Vám maximálně pomoci. Umíme čelit každému SLA především na platformách open-source a Microsoft.

Poskytujeme služby podpory a provozu IT technologií na základě principů ITIL 3 (IT Infrastructure Library), které vychází z nejlepších zkušeností (Best Practices) v oboru servisního řízení v oblasti IT. Dodržování těchto zásad zaručuje, že služby budou navrženy, zavedeny a provozovány v plné shodě s potřebami zákazníka, a současně bude docházet k jejich pravidelnému vyhodnocování a zlepšování Máme k dispozici dedikované servisní managery i provozní týmy vždy připravené a ochotné Vám maximálně pomoci. Umíme čelit každému SLA.

Supportní služby poskytujeme na základě celého komplexu služeb:

 • Zajišťujeme provoz zákaznických řešení v režimu 365×24×7 s dostupností 99,99 %.
 • Provozujeme Service Desk pro sběr požadavků zákazníka, konsolidaci a uchovávání dat o provozu, požadavky jsme schopni přijímat prostřednictvím WWW, telefonu, emailu i z jiných automatických rozhraní.
 • Máme vybudované dohledové pracoviště s komplexním zázemím pro monitoring služeb.
 • Pro poskytování služeb podpory a provozu máme k dispozici dedikované týmy pracující v režimu 24/7.
 • Máme specializované oddělení Service Management Office (SMO), ve kterém pracují servisní manažeři s certifikacemi ITIL.
 • Zákazníkovi předáváme pravidelné reporty o čerpání našich služeb.

Naše služby přinášejí zásadní výhody pro naše zákazníky:

 • Klíčová rozhodnutí jsou přijímána na základě dostatečných informací.
 • Sledujeme jakou hodnotu za jakou cenu klient dostává.
 • Identifikujeme trendy ve využívání jednotlivých služeb a reagujeme na ně.
 • Identifikujeme slabé stránky služeb a rychle zajišťujeme nápravu.
 • Přesně a účelně přidělujeme zdroje, což často vede k finančním úsporám.

Reference: Assa Abloy, AVG, Bisnode, Marks&Spancer, VOLVO

 • logo_assa_abloy
 • AVG Logo
 • Logo Bisnode
 • Logo Marks Spencer
 • Logo Volvo

Project & Service Management

Projektový a servisní management využíváme pro řízení dodávek služeb a projektů pro naše klienty. Proaktivním řízením projektů lépe dosahujeme stanovených cílů (scope, kvalita, cena, čas), snižujeme případná rizika a řídíme očekávání klienta.

Projekty řídí naši certifikovaní projektoví manažeři v souladu s metodikami PRINCE2, SCRUM či PRINCE2 Agile. Přestože metodiky považujeme za nutnou součást projektového managementu, každý projekt je ze své podstaty unikátní, proto využíváme zkušeností z minulosti a ke všem našim projektům přistupujeme individuálně.

Využíváme nástroje:

 • Atlassian (Jira Core, Jira Software, Jira Service Desk, Confluence, HipChat, BitBucket)
 • MS Project

Reference: všechny naše dosavadní projekty

Produkty a služby

Naši kompletní nabídku business řešení a kompentencí doplňují produkty a služby tak, abychom mohli uspokojit klientovy potřeby v celé šíři.

Infrastructure

Poskytujeme návrh řešení, instalaci a support různého IT hardwaru od různých výrobců (Dell EMC, HP, Microsoft).

 • disková pole
 • úložiště
 • servery
 • síťové prvky

Jsme jedna ze dvou firem v ČR s certifikací na instalace Dell CML.

Zajišťujeme návrh řešení, instalaci a support zejména enterprise diskových polí, end2end řešení od desktopů přes servery, konvergovaná a hyperkonvergovaná infra, networking až po backup nebo security.

Reference: MPO, PRE, Moneta Money Bank, Aukro, Saltek, Korado

 

Case study: Nová infrastruktura a virtualizace

Chci si přečíst Case study

Software

Na českém trhu patříme mezi leadery v poskytování licencí (Microsoft, Quest Statistica, Atlassian) a subskripcí pro opensourcová řešení (Red Hat).

Nabízíme licenční programy MICROSOFT:

 • MS Enterprise Agreement (EA) – podniky a instituce s počtem 500 a více koncových stanic (ks), anuitní
 • MS Products and Services Agreement (MPSA) – segment Corporate Accounts (100 – 1 000 ks), anuitní i jednorázové licence
 • MS Select Plus – segment CA, již jen pro Government, jednorázové licence
 • MS Enrollment for Education Solutions (MS EES) – akademická sféra – komplet školství, výzkum
 • V rámci výše uvedených programů licencujeme MS On-line služby (Office 365, MS Azure)

Zároveň jsme Red Hat Advanced partner, což nám umožňuje poskytovat Red Hat technologie s přidanou konzultační a implementační hodnotou.

Reference: ČEZ, O2, Darty, LMC, MPSV, VZP, PRE, Ostravská univerzita

 • cez-logo
 • logo_blue
 • pre-logo
 • O2-logo
 • VZP-logo
 •  darty-logo

Training

Díky naší sesterské společnosti DataScript poskytujeme certifikovaná školení v oblasti IT. Od konkurence se lišíme nabídkou nových technologií, stavbou on-demand kurzů napříč naším portfoliem,  silnou knowledge-base základnou a naším přístupem k Vašim požadavkům. Vybíráme si lektory, kteří Vás nezklamou!

Na český trh dodáváme školení nových trendy technologií s vysokým potenciálem:

 • Docker 101, Docker Advanced, Kubernetes, ElasticSearch, OpenStack, Puppet, Foreman, Apache Spark, SaltStack, MongoDB
 • Hacking – hackování webových aplikací a jak se před ním bránit
 • Zabbix monitoring

Máme několikaletou praxi ve školení frameworků

 • Scrum, Product Owner, Extremme Programming, Agile culture
 • TOGAF, Archimate

Na českém a slovenském trhu jsme aktuálně držiteli těchto autorizací

 • Red Hat Alliance Training Partner
 • Amazon Web Services Authorized Training Partner
 • Microsoft Partner Silver Learning
 • Symantec Authorized Education Delivery Partner
 • Veritas Authorized Training Partner
 • EMC Authorized Training Partner
 • Oracle Education Reseller
 • Quest Statistica

Kromě školení pořádáme pravidelné semináře z cyklu „Morning Talks“, které probíhají formou dopoledních vzdělávacích snídaní.

Reference: Orange, GOPAS, a.s., T-Systems Slovakia s.r.o., Cetin, Accenture, NN, DHL, T-Mobile Czech Republic a.s.

 • orange-logo
 • gopas-logo
 • t-slovakia-logo
 • Cetin-logo
 • accenture-logo
 • NN-logo
 • DHL_Logo
 • t-mobile-cr-logo

Více – tato oblast mě zajímá

Projects & Grants

Poskytujeme konzultace a realizaci projektů a grantů využívajících finanční prostředky z EU a jiných fondů. Můžeme pomoci i Vám se získáním finančních prostředků z různých fondů.

Naší přidanou hodnotou je kompletní servis od identifikace programů a výzev, tvorby a zpracování žádostí, následné realizace a řízení po reporting a monitoring.

Dále poskytujeme vzdělávání koncových uživatelů – uchazečů o zaměstnání, firemní kurzy (kvantita), školy, personální a psychologické poradenství, ECDL (školení, testování), rekvalifikace (účetnictví, grafik, call-centrum), akreditovaná školení pedagogů, komunikace a prezentace, specifické vzdělávání.

Na pobočce v Teplicích realizujeme projekty COMPOR (komunikační portál) a KOMPOST (komunikační portál studenta). Pro více informací klikněte zde.

Pokud Vás zajímají novinky z těchto projektu, přečíst si je můžete zde.

Reference: Úřady práce ČR (Liberecký, Středočeský, Praha, Plzeňský, Ústecký, Vysočina), školy v Plzeňském kraji, Magistrát hl.m. Prahy, partnerské vzdělávací organizace – sociální sektor, DATAPAC s.r.o.

 • urad-prace-logo
 • magistrat-praha-logo

Více – tato oblast mě zajímá

Case studies

Každý projekt je pro nás výzva a jsme na něj náležitě pyšní.

Město Praha

Město Praha

Pilotní provoz e-learnigu pro Magistrát hl. města Prahy

Business Process Management
ACO Industries

ACO Industries

IT strategie na na základě business cílů

Consulting & Architecture
Modrá pyramida

Modrá pyramida

Nový intranet pro zaměstnance a finančí poradce

Business Portals
Globus ČR

Globus ČR

Platforma Altassian pro řízení projektu a týmovou spolupráci

Project & IT Management
ČSOB LEASING (SR)

ČSOB LEASING (SR)

Návrh koncepce změny IT a centralizace partnerských dat

Consulting & Architecture
AIMTEC

AIMTEC

Implementace Office 365

Project & IT Management
Datapac

Datapac

Implementace a konfigurace Jira Service Desk

Project & IT Management
Sazka

Sazka

Provozní monitoring IT systémů (Proof of Concept Zabbix a ELK)

Operation
ACO Industries

ACO Industries

Strategie výrobního systému MES pro rozvoj Industry 4.0

Consulting & Architecture
SALTEK

SALTEK

Nová infrastruktura a virtualizace

Infrastructure
GRADA PUBLISHING

GRADA PUBLISHING

Nová infrastruktura a virtualizace

Infrastructure
ACO Industries

ACO Industries

Webová a mobilní aplikace pro vyhodnocení stavu průmyslových odvodnění (Drainage System Assessment - DSA)

System Integration

Reference

Ke každému projektu přistupujeme individuálně a profesionálně. Důkazem je nám velká řada spokojených klientů z různých oblastí podnikání.

Partnerství

Udržujeme si partnerství na nejvyšší úrovni. Našim klientům tak garantujeme kvalitu a výhodné podmínky.

Volné pracovní pozice

Obohaťte náš tým a staňte se inspirací pro rozvoj a růst firmy, ve které můžete realizovat své nápady a myšlenky, podpořit náš společný úspěch a budovat značku předního hráče na trhu IT v České republice.

Hledáme kolegu do našeho open source týmu, jehož úkolem bude provoz a podpora zákaznických služeb v oblasti různých virtualizačních platforem a řešení na platformě Red Hat enterprise Linux, Centos, Debian. Ideální kandidát by měl mít následující znalosti a zkušenosti: Hluboká znalost Linux (Linuxové distribuce serverů / desktopů, Linux jádro, Red Hat Enterprise Linux, Debian, Centos) […]

Hledáme kolegy pro vývoj nového CRM v telco oblasti  Náplň práce: Vývoj serverových a klientských aplikací v jazyce Java Provádění analýzy, návrhů a realizace specifických řešení Tvorba testů a dokumentace Využití moderních technologií spjatých s jazykem Java pro nové projekty Požadavky: SŠ/VŠ vzdělání technického směru Dobrá znalost a praktické zkušenosti s programovacím jazykem Java alespoň 2 […]

Hledáme do našeho týmu kolegu programátora .NET, který se s naším týmem bude podílet na vývoji aplikací a informačních systémů.   POŽADAVKY Velmi dobrou znalost ASP.NET MVC,C#, Razor Dobrou znalost JavaScript Zkušenost s MS SQL, AJAX, XML, JSON, Entity Framework CO UVÍTÁME .NET Core PostgresSQL Komponentami Devexpress Angular6 CSS Vývoj backend i frontend NABÍZÍME Zajímavé projekty s […]

Kontakt

Servodata a.s.
Jankovcova 1037/49, budova C
170 00 Praha 7
IČ: 25112775
DIČ: CZ25112775

tel.: +420 296 813 111
fax: +420 296 813 310
marketing@servodata.cz

Poptejte nás

Neváhejte nás oslovit s dotazem nebo jakýmkoliv požadavkem. Jsme tu pro Vás!
Moc pěkné jméno
Zadejte prosím Vaše jméno
Těší nás
Zadejte prosím Vaše příjmení
Dobré vědět
Zní zajímavě
Napíšeme Vám
Tento e-mail nebude fungovat
A nebo brnkneme
Telefonní číslo není ve správném tvaru
Zajímáte se o:
Díky za zprávu
Vyplňte prosím text Vaší zprávy
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů