prvním díle tohoto článku jsme si ukázali, jak vypadá příprava a možnosti XLSX šablon s Groovy skripty pro použití s Better Excel Pluginem, a v dnešním pokračování se podíváme na to, jak zautomatizovat generování reportů a nechat si je posílat na e-mail.

 

Jak na to – příprava

V první řadě potřebujete k Better Excel Pluginu nainstalovat ještě další dva pluginy, a to – Excel Automation Plugin for Jira (XLSX) Automation Lite for Jira (případně i Automation for Jira pro pokročilejší funkcionality). Druhý jmenovaný umožňuje širší záběr automatizovaných činností a úkolů, ale vy aktuálně budete potřebovat jeho integraci s oběma pluginy od vendora Midori.

Právě plugin Excel Automation funguje jako prostředník mezi Better Excel a Automation pluginem, do kterého přidá nové typy akcí jako „Send Excel“ (posílá report do mailu),  „Save Excel“ (uloží na file systém) a „Attach Excel“ (připojí k issue).

 

Jak na to – konfigurace pravidla

Pro vytvoření pravidla musíte jít do administrace Jira v ‚/secure/AutomationGlobalAdminAction!default.jspa‘ a kliknout na „Create Rule“, kde si vyfiltrujete trigger typu ‚Scheduled‘, který se (zřejmě jako jediný) hodí pro přímé plánování generování reportů v čase a datu, které vám vyhovuje.

Pokud si např. přejete dostávat reporty každý druhý den v měsíci hned ráno, tak nastavte ‚Cron expression‘ například na „0 45 7 2 *?“ a dále si zvolte vhodný JQL dotaz, který může vypadat následovně:

(resolutiondate >= startOfMonth(-1) AND resolutiondate <= now() OR status != Hotovo) and issuetype != Event and project = "PROJECT NAME" ORDER BY key ASC

 

Jako poslední krok na této obrazovce zaškrtněte checkbox u „Process all issues produced by this trigger in bulk“.

V dalším kroku tedy přidejte do pravidla akci, která má být provedena. Pokud vám stačí dostávat reporty do e-mailu, přidejte akci ‚Send Excel‘ a vyplňte potřebná pole. Nejdůležitější je políčko „Template name“, kam napište přesný název XLSX souboru včetně přípony.  Další pole, ač povinná, doplňte dle vaší potřeby.

Pak už jen stačí uložit, potvrdit tlačítkem „Publish Rule“ a počkat si na první report v e-mailu :-).

 

Auditování chodu pravidla

Automation plugin má pro každé z pravidel i audit log, ve kterém vidíte veškeré změny pravidel a také úspěšnost či neúspěšnost jejich provedení.

Závěrem

Takto customizované reporty ušetří váš čas a my v Servodatech je vřele doporučujeme. V případě zájmu o konzultaci nebo konfiguraci zmíněných pluginů nás neváhejte kontaktovat.

 

Za Atlassian team,

Petr Vaníček | Atlassian Certified Professional