Atlassian nabízí více možností nasazení produktů a nejběžnějším z nich je instalace na jednom serveru. Nezáleží na tom, zda se jedná o fyzický či virtuální server nebo instance v AWS. Tato nasazení se skládají z aplikačního serveru, na kterém pak běží některý z produktů jako jsou například Jira, Bitbucket nebo Confluence společně s databází.

Toto jednoduché řešení vám umožní rychle nastartovat a používat danou instanci. Instalace na jednom serveru sice na začátku bývá pohodlným řešením, ale při nečekaném a rychlém nárůstu uživatelů, obsahu, využívání pokročilých funkcí či pluginů atd., mohou nastat problémy. I když k vaší instanci můžete přidávat další a další zdroje a z krátkodobého hlediska tak zmíněným problémům předcházet, dříve či později se dostanete do bodu, kdy se s tímto růstem budete muset vypořádat jinak.

S rostoucí uživatelskou základnou a využitím instance porostou a můžete se pak setkávat s výpadky, sníženým výkonem nebo servisními výpadky způsobenými upgrady. Jakýkoliv z těchto scénářů pak bude mít negativní dopad na práci osob, které se systémem pracují, ať už se jedná o koncové uživatele nebo administrátory, kteří se snaží dát systém do pořádku. Bez dlouhodobého plánu, správy vaší infrastruktury a Atlassian produktů může být řešení časově náročnější a dražší.

Právě v tomto bodě nastupují Data Center edice Atlassian produktů. Data Center umožňuje nasazení Atlassian produktů, které ocení zejména zákazníci, pro které je provoz těchto produktů opravdu kritický. Řešení Data Center obsahuje funkcionality produktů, které již znáte, a navíc s benefity jako jsou flexibilita nasazení, škálovatelnost, vysoká dostupnost (HA) či vylepšení autentizace a kontrola.

Jak může Data Center pomoci Vaší společnosti škálovat Altassian produkty?

Flexibilita nasazení

Zákaznické požadavky jsou většinou rozdílné. Atlassian produkty je možné nasadit za vaším firewallem s použitím různých virtualizačních technologií jako je například oVirt nebo VMware, přímo na fyzickém serveru nebo je můžete nechat běžet přímo jako IaaS v AWS, snížit tak cenu za správu vaší infrastruktury, ale mít stále kontrolu nad daty.

Pro zjednodušení procesu jsou k dispozici  příručky a šablony pro nasazení v AWS, které umožňují instanci nasazení a automatické škálování pro Data Center aplikace. Například automatické škálování s AWS umožňuje přidání čtvrté nody, když první tři začínají „ztrácet dech“ a to bez jakékoli akce ze strany administrátora. Atlassian se tímto způsobem rozhodl podpořit více možností nasazení, aby maximálně vyšel vstříc požadavkům zákazníků.

Vysoká dostupnost (HA)

Dnes je v rámci SW vývoje, IT nebo dalších příbuzných oborů čas lidí pro společnost důležitější, než kdykoliv předtím. Jakkoliv dlouhý výpadek může společnost přijít velmi draho. A právě proto Atlassian sestavil Data Center edice svých produktů pro snížení výpadků, aby vaše týmy nebyly ovlivňovány selháním jedné z komponent.

Při clusteringu Data Center produktu získáte při případném pádu jedné z node náhradu. Co se ale stane při problému v rámci celé sítě? Data Center disaster recovery umožňuje přepnout do standby nody s replikovanou DB a file storem v případě, že ve vaší primární lokalitě dojde k výpadku proudu nebo k chybě v sítě. V každém případě Data Center zajistí bezproblémový běh bez dopadu na práci vašeho týmu či společnosti.

Škálovatelný výkon

Jedno-serverová architektura limituje zprocesování příchozího trafficu vaší instancí. Jakékoliv příchozí požadavky, ať už se jedná o běžnou interakci skrze UI nebo externí integraci, jsou vpuštěny na stejný server a zprocesovány spolu s každou další aktivitou, a to včetně administrativních úkonů jako jsou například indexace nebo upgrade. Mnozí se o zmíněné činnosti pokouší mimo běžnou pracovní dobu s cílem získání jisté kontroly. I v tomto případě se však postupem času dotknou horních limitů stroje, ať už fyzického nebo virtuálního, který je pro Atlassian instanci používán a je nutné hledat jinou možnost, jak se vypořádat se zatížením systému.

S Data Center edicí můžete navýšit výkon přidáním více serverů do vašeho clusteru a zajistit tak, že systém nebude přetěžován. Lépe než neustále zkoušet škálovat vaší jedno-serverovou instanci, můžete přidávat více a více node dle růstu vaší společnosti, a tak distribuovat zatížení napříč více nodami a jednoduše tak optimalizovat výkon. Distribucí každé z aktivit na jiný server můžete oddělit a spravovat externí integrace od běžných interních aktivit, zatímco správa administrativních úkonů funguje paralelně.

Autentizace a kontrola

Je velice důležité zaměřit se na kontrolu toho, jak koncoví uživatelé přistupují k produktům a jak je používají. Pro tuto kontrolu přístupu Data Center nabízí podporu SAML 2.0, která umožňuje použití vaší stávající identity providera pro autentizaci. Toto řešení nejen pomáhá zajistit dodržování bezpečnostních zásad, ale vaši uživatelé si zároveň nemusí pamatovat hned několik hesel.

O tom, jak zákazníci pracují s Data Center, se dozvíte více v druhé části článku.

Za Atlassian team,

Petr Vaníček | Atlassian Certified Professional

 

Zdroj: Atlassian Blog