Pokračování první části, proč vyzkoušet Data Center jako formu nasazení Atlassian produktů s návazností na to, jak zákazníci pracují s Data Center edicemi.

Jak zákazníci pracují s Data Center edicemi

Optimalizace výkonu s Jira Software Data Center

Příkladem je zákazník se třemi hlavními instancemi Jira Software serveru obsluhujícími tisíce vývojářů, kteří se setkávají se zhoršeným výkonem právě proto, že mnoho uživatelů pracuje se systémem ve stejném okamžiku (jedná se o stovky paralelních uživatelů). Navíc někteří uživatelé zatěžují systém náročnými a častými voláními REST API.

Pro zmírnění těchto problémů se zákazník rozhodl pro Data Center edici Jira Software. Připravil si vlastní cluster pro segmentaci „zatěžujícího“ provozu z normálního UI dedikováním jednoho z nodů clusteru pouze pro práci s externím REST API provozem. Kromě zlepšení výkonu si navíc zákazník přál více administrativní flexibility, proto přidal další nod do clusteru, aby běh indexu neměl vliv na jejich týmovou práci. Tím pádem mohou vzít tuto nodu mimo load balancer a bez obav reindexovat systém. Po skončení procesu reindexování dostanou ostatní nody kopii aktualizovaného indexu, což ještě více zlepší jejich optimalizaci.

Zrychlení práce mezi distribuovanými týmy s Bitbucket Data Center

Jako příklad si uvedeme zákazníka, který má velký tým rozdělený mezi jednotlivé pobočky po celém světě. Práce tohoto týmu je ovlivněná časovými prodlevami mezi zadáním požadavku a jeho zpracováním a vyřízením, protože vývojáři soupeří s velkým časovým rozdílem při každé provedené operaci – často musí i hodiny čekat na naklonování velkého úložiště přes celý svět. Zákazník zároveň nemůže provádět změny na jednom ze svých mirror repositářů, protože ověřování probíhá na primární Bitbucket instanci.

S Bitbucket Data Center si tedy zákazník nastavil to, čemu Atlassian říká Smart Mirrors, neboli geograficky distribuované servery striktně omezené jen pro fetchování kódu. Tyto mirror servery pracují jako „read-only“ kopie repositářů ve vzdálených lokacích, které jsou automaticky aktualizované primární Bitbucket instancí. Pomáhají tedy snížit prodlevy, které vznikají při spouštění CI buildů nebo klonování úložiště. Zákazník také využívá další funkce, které letos Atlassian představil, tzv. smarter mirroring.

Data Center stack v Servodatech

I my v Servodatech aktuálně pracujeme na interním zavedení Data Center edicí Atlassian produktů, které sami využíváme (Jira SW+SD, Confluence, Bitbucket a Crowd) jako ukázkový příklad Altassian stacku. Prozatím máme v DC režimu naši Confluence.

Za Atlassian team,

Petr Vaníček | Atlassian Certified Professional

 

Zdroj: Atlassian Blog