Poptejte nás
Archivy

Case Studies

Úspěšně jsme dokončili projekt Komunikační portál studenta, jehož výstupem je webová aplikace postavená na technologii JAVA a Spring Framework. Projekt portálu pro studenty středních a základních škol plní dvě hlavní úlohy. Zajištění bezpečné osobní komunikace dětí a mladistvých v úrovni sociální sítě a zároveň projekt přináší unikátní funkce, na kterých se žáci a studenti naučí […]

ACO Industries je výrobcem průmyslových odvodňovacích systémů se zaměřením na provozy s vysokými nároky na hygienu (zejm. potravinářství a farmacie). Součástí nabídky jejich služeb je i assessment odvodňovacích systémů – vyhodnocení stavu existujících instalací odvodnění, a to jak kvality realizace, tak i míry provozního opotřebení. Služba zahrnuje fáze osobního šetření v místě provozu, zpracování získaných dat, […]

Společnost Grada Publishing nás oslovila v rámci projektu „Dodávka nové infrastruktury a virtualizace“. Hlavním cílem tohoto projektu byl návrh, dodávka, implementace nové infrastruktury pro provoz interních systémů zákazníka, včetně následné migrace z původní infrastruktury a zabezpečení celé sítě. Všechny tyto služby se týkaly hardwarové i softwarové infrastruktury centrály a poboček společnosti Grada Publishing. Jak celý projekt […]

Na základě úspěšné dlouhodobé spolupráce nás společnost SALTEK oslovila v rámci projektu Dodávka nové infrastruktury a virtualizace. V oblasti Infrastructure Solutions se specializujeme prakticky na celý životní cyklus infrastruktury – od úvodních konzultací, přes návrh, dodání a implementaci nového řešení, až po jeho následnou správu. Stejný postup jsme zvolili i v případě tohoto projektu, kdy se […]

Na základě dlouhodobé spolupráce v oblasti strategických konzultací nás společnost ACO Industries oslovila s realizací strategie systému řízení výroby MES (Manufacturing Execution System) jako základ pro efektivní a účelné nasazení Industry 4.0 do výrobních závodů skupiny ACO. Jak celý projekt probíhal a jaké jsou přínosy pro zákazníka, si přečtěte v naší case study.

Společnost Sazka a.s. nás oslovila v rámci projektu Provozní monitoring IT systémů. Hlavním cílem projektu bylo ověření možnosti náhrady stávajícího monitorovacího systému a s tím spojená instalace Zabbix serverů a ELK serveru na testovací prostředí zákazníka a jejich napojení napříč technologickým spektrem společnosti Sazka a.s. Jak celý projekt probíhal a jaké jsou přínosy pro zákazníka, si přečtěte […]

Společnosti Datapac jsme úspěšně implementovali Jira Service Desk, který slouží k nahlašování všech incidentů na čerpacích stanicích v rámci střední Evropy. Jak celý projekt probíhal a jak je zákazník spokojený, si přečtěte v naší case study.