Na základě úspěšné dlouhodobé spolupráce nás společnost SALTEK oslovila v rámci projektu Dodávka nové infrastruktury a virtualizace.

V oblasti Infrastructure Solutions se specializujeme prakticky na celý životní cyklus infrastruktury – od úvodních konzultací, přes návrh, dodání a implementaci nového řešení, až po jeho následnou správu. Stejný postup jsme zvolili i v případě tohoto projektu, kdy se jednalo o návrh takového řešení, které bude splňovat všechny zákazníkovy požadavky, dodání a implementaci nové hardwarové i softwarové infrastruktury pro provoz interních systémů (SAP, Exchange) a následnou migraci z původní infrastruktury.

Jak celý projekt probíhal a jaké jsou přínosy pro zákazníka, si přečtěte v naší case study