Úspěšně jsme dokončili projekt Komunikační portál studenta, jehož výstupem je webová aplikace postavená na technologii JAVA a Spring Framework. Projekt portálu pro studenty středních a základních škol plní dvě hlavní úlohy. Zajištění bezpečné osobní komunikace dětí a mladistvých v úrovni sociální sítě a zároveň projekt přináší unikátní funkce, na kterých se žáci a studenti naučí pracovat samostatně, a prostřednictvím nejmodernějších technologií budou aplikovat projektový přístup k řešení širokého spektra situací.

Cílem projektu je:

 • Vyhledávání talentovaných studentů prostřednictvím zadávaných projektů;
 • Zakládání projektů a aktivity – zadávají organizace: školy, kraje, Národní institut dalšího vzdělávání (dále jen NIDV), firmy, atd.;
 • Komunikace mezi zadavateli a studenty v rámci založených projektů;
 • Hodnocení studentů a kvality jejich práce na aktivitách a projektech, vyhodnocování projektů.

 

Projekt byl financován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) s číslem projektu CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000844.

Závěrečná etapa projektu byla zaměřena na doladění a opravy drobných chyb vyvinuté aplikace. Současně s projektovým týmem prováděli ladění a testování pracovníci NIDV. Zkušenosti pracovníků NIDV jsou zejména v oblasti vzdělávání a rozsáhlá síť metodiků a odborných garantů umožnila kvalitní posouzení vyvinuté aplikace. Vyvinutá aplikace byla nasazena na testovacích serverech NIDV. Komunikační portál studenta splňuje veškerou požadovanou funkcionalitu uvedenou v zadávací dokumentaci a může tedy sloužit jako jeden ze základních kamenů školských portálů krajů či měst. Aplikace je k nahlédnutí je na testovacím serveru http://kompost-test.talentovani.cz/kompost/

Přínosy pro studenty jsou následující:

 • Umožní samostatnou práci v nejmodernějším technologickém prostředí;
 • Obsahuje nabídky práce na projektech s různorodým obsahem;
 • Umožňuje kooperaci nezávislou na vedení své vlastní školy;
 • Představuje úspěšná studentská řešení.

Přínosy pro školství a vedení krajů:

 • Budou mít k dispozici pro účinnou prezentaci;
 • Umožní zakládání, sledování a vyhodnocení konceptů studentských projektů;
 • Prezentuje manažerské kvalitativní výsledky škol a krajů.