ACO Industries je výrobcem průmyslových odvodňovacích systémů se zaměřením na provozy s vysokými nároky na hygienu (zejm. potravinářství a farmacie). Součástí nabídky jejich služeb je i assessment odvodňovacích systémů – vyhodnocení stavu existujících instalací odvodnění, a to jak kvality realizace, tak i míry provozního opotřebení. Služba zahrnuje fáze osobního šetření v místě provozu, zpracování získaných dat, vystavení reportů zákazníkovi a návrh nápravných opatření. Realizace všech těchto fází probíhala až dosud manuálně s využitím nástroje Excel a vyžadovala vysokou odbornost hodnotitele.

Díky potřebám koncových uživatelů se takový assessment odvodňovacích systémů stal postupně strategickou součástí nabídky ACO, a proto vznikl požadavek na jeho další optimalizaci a rozvoj. Vývoj nástroje pro podporu všech fází realizace byl logickým krokem, proto nás na základě dlouhodobé a úspěšné spolupráce společnost ACO oslovila v rámci projektu „Webová a mobilní aplikace pro vyhodnocení stavu průmyslových odvodnění (Drainage System Assessment – DSA)“.

Jak projekt probíhal a jaké výhody přinesla digitalizace celého procesu zákazníkovi, si přečtěte v naší case study.