V roce 2016 došlo u největšího českého e-commerce portálu Aukro ke změně vlastnických struktur a důsledkem byl požadavek na kompletní nahrazení stávající technologické platformy. Největším úkolem hlavního dodavatele, kterým je společnost Servodata a.s., tak bylo připravit a vyvinout novou platformu a zmigrovat všechna data. To vše v kritickém čase 11 měsíců.

Společnost Servodata je systémový integrátor, který celou migraci zastřešil od návrhu aplikační architektury, přes vývoj a testování, až po samotnou migraci dat. Aplikační infrastruktura je kompletně postavená na nejnovějších open source technologiích s otevřenou licencí. Hlavní výhodou tohoto řešení jsou nulové licenční pořizovací i provozní náklady a celý projekt tak dává zákazníkovi větší ekonomický smysl, protože nemusel investovat desítky miliónů do komerčních licencovaných produktů. Infrastrukturní architektura a všechny technologické komponenty byly zvoleny tak, aby splňovaly definované strategické cíle projektu. Jedná se o robustní a stabilní enterprise řešení s využitím nejlepších komponent od výrobce Dell EMC, který je celosvětově číslo jedna. Byla tedy dodána služba s maximální flexibilitou pro další expanzi a rozvoj platformy. Za nasazení hyperkonvergované Dell EMC infrastruktury společnost Servodata získala ocenění „Nejvíce inovativní projekt Dell EMC za rok 2017“.

Na tento úspěch Servodata i Aukro navázaly cenou IT projekt roku 2017, kterou každoročně uděluje Česká asociace manažerů informačních technologií (CACIO). Oceněn byl především inovativní přístup k celému projektu a použité technologie. Projekt zároveň získal speciální ocenění od Českého institutu manažerů informační bezpečnosti za skvěle zvládnutý projekt z pohledu bezpečnosti, zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti a business continuity managementu.

„Servodata prošla za poslední dva roky neuvěřitelnou proměnou, díky které jsme dokázali dodat takto náročný projekt, jehož realizace a spuštění bylo ohraničené pevně daným termínem bez možnosti rollbacku,“ říká Jiří Vytlačil, generální ředitel společnosti Servodata. A zároveň dodává: „Realizace přinesla celou řadu výzev a nových zkušeností v oblasti organizační i technologické – od provedení detailní funkční analýzy stávající platformy bez přístupu k jakékoliv dokumentaci a bez kontaktu s jejími tvůrci, přes koordinaci vývoje mezi vývojovými frontend a backend týmy, které pracovaly odděleně v několika lokalitách, až po nasazení nejmodernějších technologií. Například jsme jako první na světě použili pro e-commerce platformu moderní frontend technologii Angular 2.“

„Společně se zákazníkem jsme vytvořili skvělý tým, který pracoval dnem i nocí. Ocenění patří právě jim, jsem na ně hrdý,“ Jiří Vytlačil, generální ředitel společnosti Servodata.

 „Jsem rád, že jsme si jako hlavního dodavatele vybrali právě Servodata a že byl náš společný projekt oceněn profesionály,“ uvedl David Vychytil, CEO portálu Aukro.

Servodata jsou zákaznicky orientovanou společností dodávající unikátní a inovativní ICT řešení, produkty a služby včetně konzultací pro velké a střední společnosti i veřejný sektor. Společnost svým zákazníkům navrhuje, implementuje a provozuje systémová řešení a technické platformy s dlouhodobou přidanou hodnotou a ochranou investic zaměřenou především na snížení provozních nákladů ICT, zvýšení efektivity obchodních a provozních procesů. Doménou Servodat jsou tyto vzájemně synergické oblasti: návrh a dodávka technologické infrastruktury a business řešení, konzultace a zastřešující supportní služby včetně outsourcingu.

Tuto zprávu si také můžete přečíst na portálu ihned.cz

 

Kontakt:

Petra Goldmannová

Marketing Specialist

goldmannova@servodata.net, +420 737 217 467