Spolehlivost především… jsme společnost, která splňuje standardy ISO:

ISO 9001:2015 – Dodávka HW a SW řešení, konzultační činnost a servisní podpora

ISO 20000-1:2011 – Servisní služby v oblasti ICT řešení

ISO 27001:2013 – Dodávka HW a SW řešení, konzultační činnost a servisní podpora. Prohlášení o aplikovatelnosti, 15. 3. 2017

ISO-certifikace_SD