Automatizace správy linuxových systémů pomocí nástrojů Puppet, Foreman a Katello je dalším tématem z cyklu technologických snídaní Morning talks. Dozvíte se, jak tyto nástroje mohou ušetřit náklady na správu vaší linuxové IT infrastruktury, a na referenční infrastruktuře uvidíte, jak fungují v praxi.

Všechny informace včetně registračního linku najdete zde.

MT-Puppet-31.1.2018