Petr je manažer s dvacetiletou praxí ve vedení firem a zlepšování obchodních a strategických cílů organizací. Petr má zkušenosti s řízením firem v regionu střední Evropy. Specializuje se na oblasti obchodu, marketingu, strategie a HR. V soukromí se věnuje rodině, sportu, cvičení qigong a rozvoji technik osobního růstu pro sebe i druhé. Je věrným obhájcem života a příležitostný optimista.