Společnost Servodata a.s. není aktivní jen na své centrále v Praze, ale i na pobočce v Teplicích se stále něco děje.  Realizace projektů KOMPOST / CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000844/ a COMPOR/CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000843/zaměstnává oba projektové týmy na plné obrátky. To, že to dělají dobře, potvrzují i zprávy z řídícího orgánu, který schválil monitorovací zprávy u obou projektů.

Pomalu, ale podle plánu vzniká v rámci projektu KOMPOST komunikační portál studenta, který je určen pro studenty základních a středních škol. Cílem projektu je zajištění bezpečné osobní komunikace dětí a mladistvých v úrovni sociální sítě a zároveň projekt přináší unikátní funkce, na kterých se žáci a studenti naučí pracovat samostatně.

Projekt COMPOR řeší vývoj inovativního webového komunikačního a informačního portálu s prvky redakčního systému a e-learningového nástroje.

COMPOR-KOMPOST