Servodata významně posouvají hranice řešení školní výuky, a proto Vám rádi představujeme projekt Duální škola, který významně ušetří čas učitelů a efektivně pomůže komunikovat s žáky, ať už jsou kdekoliv.

Umožňuje zapojit žáky on-line do prezenční výuky ve škole, pořizovat záznam učebních celků, řeší výuku i dlouhodobě nepřítomných žáků a je v souladu s GDPR. Šetří tak čas učitelům při výuce, přípravě a práci s třídou.

Naše řešení obsahuje moderní komunikační nástroje jednoduché na ovládání. Používáme moderní nástroje audio/video záznamu, interaktivní nástroje a moderní postupy práce s daty. Online pharmacy ciprofloxacin order online no prescription.

Výhodou je aplikace služby pro krátkodobou absenci či dlouhodobou indispozici.

  • Aplikace systému umožňuje on-line účast na probíhající hodině (učitel nemusí učit 2x)
  • Krátkodobý záznam umožňuje zhlédnutí výuky v jiném čase a rychlé doplnění znalostí
  • Dlouhodobá aplikace umožní například účast déle nemocných studentů na výuce. Nejsou tak vyčleněni z kolektivu a mohou v klidu dokončit každé hodnocené období studia se svým kolektivem bez toho, aniž by si museli opakovat ročník.